Coaching

 

 

Flow-er biedt individuele coaching.

Dat betekent dat we samen jouw (levens)vraag onderzoeken en daarmee doelgericht aan de slag gaan.

Jij staat daarbij aan het roer, maar je hoeft het niet allemaal alleen te doen.

Samen kijken we naar de toekomst en de keuzes die jij wilt maken, in je werk of prive.

 

Met welke vragen kun je bij mij terecht?

 • ik wil wat anders in mijn werk, maar weet niet hoe ik dat aan moet pakken
 • ik ben bang om te falen en daarom begin ik maar nergens aan
 • ik móet zoveel en kom zo weinig aan mezelf toe
 • ik ben mijn baan kwijtgeraakt en heb geen idee hoe ik mijn dag kan vullen
 • ik heb steeds conflicten met mijn collega's, vrienden, familie
 • ik heb het goed en toch voel ik me vaak ontevreden
 • ik ben zo eenzaam sinds mijn man is overleden
 • ik heb er moeite mee dat ik lichamelijk achteruit ga

 

Wat kun je van mij verwachten in een coachingstraject?

 • aandacht en een luisterend oor
 • de juiste (doorvraag)vragen stellen
 • prikkelen en als het nodig is confronteren
 • inzicht geven
 • verwachtingen en aannames onderzoeken
 • moed geven om keuzes te maken
 • stimuleren om die keuze vol te houden
 • helpen bij het maken van een plan

 

Onder 'werkwijze' kun je lezen hoe een coachingstraject eruit ziet.

 

Coaching is geen therapie.

Als er zaken uit het verleden de voortgang in de weg zitten, zullen we die bespreken

en bekijken of we die in het coachingstraject een plek kunnen geven.

ls therapeutische hulp nodig is, zal ik je doorverwijzen naar een huisarts of therapeut.

 

 

 

Intervisie

 

In bepaalde beroepen, zoals in de gezondheidszorg, ben je zelf het instrument.

Om gezond te blijven in het werk en je resultaten te verbeteren is het heel zinvol om werksituaties te bespreken met collega's.

Dat kan tijdens intervisie. Hierin is veel ruimte voor reflectie op je eigen rol in die situatie.

De inbreng van andere deelnemers kan leiden tot nieuwe inzichten en gedragspatronen zichtbaar maken die 'gezond zorgen' in de weg staan.

 

Mijn rol in deze bijeenkomsten is die van gespreksleider en groepscoach.

Bovendien kan ik vanuit mijn netwerk en ervaring in de gezondheidszorg kennis aanreiken, waar de deelnemers hun voordeel mee kunnen doen.